Sejarah semakan bagi "Injil Dalam 6 Minit"

Daripada Gospel Translations Malay.

Lompat ke:pandu arah, gelintar

Pemilihan perbezaan: tandakan butang radio bagi versi-versi yang ingin dibandingkan dan tekan butang enter atau butang di bawah.
Petunjuk: (kini) = perbezaan dengan versi terkini, (akhir) = perbezaan dengan versi sebelumnya, K = suntingan kecil.